Club :

31 - RING CLUB BESSIERAN – Selectif 2 – Jury A du 03/10/2020
Juge (s) : PEPIN Serge pour ech. : 3
GORON Roger pour ech. : 3

HA (s) : BEHAEGHEL ROMAN Niv. 3 pour ech. : 3
BAUSMAYER ADRIEN Niv. 3 pour ech. : 3